• Ngoại động từ

  Yết thị, niêm yết
  Afficher une vente aux enchères
  yết thị một cuộc bán đấu giá
  Afficher les résultats d'une course
  niêm yết kết quả một cuộc đua
  Les prix les horaires sont affichés
  giá cả, thời khóa biểu được niêm yết
  Phô bày, phô trương
  Afficher un grand luxe
  phô trương sự xa xỉ cực độ
  Afficher ses opinions politiques
  phô bày chính kiến của mình
  (tin học) hiển thị
  Afficher une bo†te de dialogue
  hiển thị một hộp thoại
  (từ cũ, nghĩa cũ) công bố, bêu riếu
  (không vị ngữ) dán yết thị, dán áp phích...
  Défense d'afficher
  cấm dán yết thị (áp phích)
  Phản nghĩa Cacher

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X