• Danh từ giống đực

  Sự chấp nhận, sự đồng ý
  Obtenir l'agrément de sa famille pour...
  được sự đồng ý của gia đình để...
  Thú vị
  Livre plein d'agrément
  sách đầy thú vị
  Sự vui chơi, sự giải trí
  Voyage d'agrément
  chuyến đi chơi vui (không phải vì công việc)
  Jardin d'agrément
  vườn cảnh
  Arts d'agrément
  những môn nghệ thuật chơi cho vui (như) nhạc, họa... nhất là đối với phụ nữ
  (số nhiều) đồ trang sức (ở áo...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X