• Tính từ

  Chua
  Odeur aigre
  mùi chua
  The thé
  Voix aigre
  tiếng the thé
  Chua chát, gay gắt
  Paroles aigres
  lời nói chua chát
  Un froid aigre
  sự lạnh buốt
  Phản nghĩa Doux, agréable

  Danh từ giống đực

  Vị chua, mùi chua
  Ce vin sent l'aigre
  rượu vang này có mùi chua
  Sự gay gắt
  Le lait tourne à l'aigre
  sữa trở chua
  La discussion tourne à l'aigre
  cuộc tranh luận trở thành gay gắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X