• Ngoại động từ

  Làm biến chất, làm hỏng
  Sửa hỏng đi, sửa sai đi
  Un document altéré
  một văn kiện bị sửa sai đi
  Altérer la vérité
  nói sai sự thật, nói dối
  Làm phai lạt
  Altérer l'amitié
  làm phai lạt tình bạn
  Couleur altérée par le soleil
  màu nhạt đi vì nắng
  Làm khát nước
  Cette course m'a profondément altéré
  chặng chạy đó làm cho tôi khát nước

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X