• Ngoại động từ

  Báo, báo tin
  Annoncer une bonne nouvelle
  báo một tin vui
  Les journaux ont annoncé son mariage
  báo chí đã loan tin đám cưới của anh ta
  Bố cáo, thông báo
  Annoncer qqch dans les formes légales
  công bố điều gì theo thể thức pháp định
  Báo trước, báo hiệu
  Une fleur qui annonce le printemps
  loài hoa báo hiệu mùa xuân
  Nói trước, đoán trước
  Phản nghĩa Cacher, taire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X