• Danh từ giống cái

  Bố cáo, thông cáo
  Annonce judiciaire légale
  bố cáo tư pháp/pháp định
  Quảng cáo, lời rao hàng
  Rubrique des petites annonces dans un journal
  mục rao vặt trên một tờ báo
  Dấu báo hiệu
  Annonce du bon temps
  dấu báo hiệu hửng trời
  à [[lannonce]] de qqch
  khi nhận được tin gì
  A [[lannonce]] de cet événement
  �� khi biết được sự kiện này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X