• Tính từ

  Vô danh, khuyết danh
  Société anonyme
  công ty vô danh, công ty nặc danh
  Ecrit anonyme
  tác phẩm khuyết danh
  [[Lauteur]] anonyme [[dune]] chanson de geste
  tác giả vô danh của một anh hùng ca

  Phản nghĩa Connu; signé; personnalisé

  Giấu tên; nặc danh
  Lettre anonyme
  thư nặc danh
  Un coup de téléphone anonyme
  cú điện thoại nặc danh
  Phản nghĩa Nominatif
  Không có gì đặc biệt, không độc đáo, vào hoàn cảnh nào cũng hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X