• Danh từ giống cái

  Bài hát, bài ca
  Chanson populaire
  dân ca
  Tiếng hót, tiếng kêu, tiếng rì rầm
  La chanson des cigales
  tiếng ve kêu
  La chanson des foréts
  tiếng rì rầm của rừng
  Lời nói nhàm; lời nói hão
  Chansons que tout cela
  toàn là lời nói hão
  chanson à boire
  bài ca tụng rượu
  chanson de geste
  anh hùng ca
  chanter toujours la mêne chanson
  lúc nào cũng chỉ nói có thế thôi
  l'air ne fait pas la chanson
  tốt danh không lành tiếng
  le ton fait la chanson
  nghe giọng nói hiểu tấm lòng
  mettre en chanson
  (thân mật) làm vè chế giễu; chế giễu
  voilà bien une autre chanson
  (thân mật) đó là một khó khăn mới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X