• Danh từ giống cái

  Quai
  Anse d'un vase
  quai bình
  Anse du cordon
  (giải phẫu) quai dây rốn
  (kiến trúc) toán học hình quai (cũng anse de panier)
  Vịnh nhỏ
  Đồng âm Hanse
  faire danser sauter l'anse du panier
  ăn bớt tiền chợ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X