• Danh từ giống cái

  (động vật học) râu
  Antennes d'un papillon
  râu của con bướm
  (kỹ thuật) anten, dây trời
  Fil d'antenne
  dây anten
  Antenne parabolique
  anten parabôn
  Antenne de télévision
  anten TV
  (hàng hải) cây căng buồm
  antenne chirurgicale
  (y học) kíp mổ lưu động
  avoir des antennes
  rất nhạy cảm; có linh tính
  avoir des antennes dans un lieu
  có cài người làm nội gián ở một nơi nào đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X