• Danh từ giống cái

  Sự làm trước hạn
  Anticipation de paiement
  sự trả tiền trước hạn
  Régler une dette par anticipation
  thanh toán nợ trước hạn
  Sự thấy trước; viễn tưởng
  Roman d'anticipation film d'anticipation
  tiểu thuyết viễn tưởng, phim viễn tưởng
  (thương nghiệp) lối bán trả tiền trước
  (kinh tế) tài chính dự đoán, tiên đoán
  (âm nhạc) âm sớm
  (văn học) lối đón trước
  (luật học, pháp lý) sự lấn
  Anticipation sur la voie publique
  sự lấn vào đường cái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X