• Tính từ

  (y học) mất tiếng, tắt tiếng
  Un homme presque aphone et qui pourtant faisait de son mieux pour chanter Gide
  một người "gần như tắt tiếng và vẫn cố hết sức để ca"

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X