• Danh từ giống cái

  Sự đánh giá, sự ước lượng
  Une fausse appréciation de la distance
  sự ước lượng sai về khoảng cách
  Sự nhận xét; nhận xét
  Une appréciation juste
  một nhận xét đúng
  Il a noté ses appréciations en marge du texte
  ông ta ghi các lời nhận xét bên lề văn bản
  Sự làm tăng giá trị
  Appréciation d'une monnaie
  sự tăng giá trị một đồng tiền

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X