• Danh từ giống đực

  Sự học nghề, sự học việc; thời gian học nghề
  Mettre un [[gar�on]] en apprentissage
  cho một cậu bé vào học nghề
  Entrer être en apprentissage
  học nghề, học việc
  (văn học) bước đầu rèn luyện
  L'apprentissage de la vertu
  bước đầu rèn luyện đạo đức
  Phản nghĩa Ma†trise. Expérience, métier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X