• Tính từ

  Gần, gần giống
  Traits approchants
  những nét gần giống
  Quelque chose d'approchant
  một cái gì đó hơi giống
  (từ cũ, nghĩa cũ) sát gần, sắp tới (về thời gian)
  La nuit était approchante
  trời sắp tối
  Phản nghĩa Eloigné, lointain. Différent, opposé

  Giới từ & phó từ

  (từ cũ, nghĩa cũ) vào khoảng, áng chừng
  Ils partirent approchant midi
  họ ra đi vào khoảng buổi trưa
  Mille francs ou approchant
  một nghìn frăng hoặc vào khoảng đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X