• Danh từ giống cái

  Sự đến gần
  Tirer à l'approche de l'ennemi
  bắn khi địch đến gần
  Une personne d'approche difficile
  một người khó (đến) gần

  Phản nghĩa Départ, écartement, éloignement, séparation

  Sự sắp tới
  A l'approche de la nuit
  khi trời sắp tối
  ( số nhiều) vùng ven, vùng phụ cận
  Les approches de la ville
  vùng ven thành phố
  (động vật học) sự giao cấu
  (ngành in) khoảng cách chữ, dấu dịch sát lại
  Cách tiếp cận (một vấn đề)
  greffe par approche
  (nông nghiệp) kiểu ghép áp
  lunette d'approche
  kính viễn vọng
  travaux d'approche
  công việc chuẩn bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X