• Tính từ

  Thích hợp, thích đáng
  Une réponse appropriée
  một câu trả lời thích đáng
  Chercher la solution appropriée à un problème
  tìm giải pháp thích hợp với một vấn đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X