• Danh từ giống cái

  Của bố thí
  Faire l'aumône à un mendiant
  bố thí cho một người hành khất
  La misère l'a réduit à vivre d'aumône
  cảnh bần hàn đã khiến anh ta phải sống bằng của bố thí
  Demander l'aumône
  xin của bố thí
  (nghĩa bóng) ơn huệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X