• Phó từ

  Độc đoán
  Elle est trop autoritaire avec ses enfants
  bà ta quá độc đoán đối với các con mình
  Chuyên quyền
  Homme autoritaire
  kẻ hách dịch
  Ton autoritaire
  giọng hách dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X