• Danh từ giống cái

  Biến cố, nỗi gian truân
  Les aventures de la vie
  những nỗi gian truân trong cuộc sống
  Sự mạo hiểm, cuộc phiêu lưu
  Aimer les aventures
  thích mạo hiểm
  Film d'aventures
  phim phiêu lưu mạo hiểm
  L'esprit d'aventure
  óc mạo hiểm, óc phiêu lưu
  Cuộc dan díu (về tình dục)
  à l'aventure
  không có chủ định
  chercher aventure
  cầu may
  dire la bonne aventure à qqn
  bói cho ai, đoán số cho ai
  diseur de bonne aventure diseuse de bonne aventure
  ông thầy bói, bà thầy bói
  par aventure
  (văn học) tình cờ, ngẫu nhiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X