• Danh từ giống cái

  Băng, dải
  Serrer avec une bande
  buộc bằng một cái băng
  Bande de velours
  dải nhung
  Bande de terre
  dải đất
  Bande [[dabsorption]] [[dun]] spectre
  (vật lý học) dải hấp thu của quang phổ
  Phim (ảnh xi nê)
  Băng đạn
  Bande de mitrailleuse
  băng đạn tiểu liên
  Mép trong (bàn bi a)
  (hàng hải) sự nghiêng một bên
  par la bande
  (bằng cách) gián tiếp

  Danh từ giống cái

  Lũ, tụi, bọn, đàn
  Bande de voleurs
  lũ ăn cắp
  Bande de canards
  đàn vịt
  Bande [[dimbéciles!]]
  tụi mất dạy!
  faire bande à part
  (thân mật) đứng riêng (không nhập bọn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X