• Danh từ giống cái

  Râu
  Visage sans barbe
  mặt không râu
  Barbe de chèvre
  (động vật học) râu dê
  Barbe de l'orge
  (thực vật học) râu hạt đại mạch
  (động vật học) tơ
  Barbes d'une plume
  tơ lông chim
  (thông tục) sự rầy, sự phiền
  Quelle barbe!
  phiền quá!
  (thân mật) sợi mốc (ở bánh mì... bị mốc)
  ( số nhiều) mép xơ (của tờ giấy..)
  ( số nhiều) tua mũ (của phụ nữ theo kiểu xưa)
  à la barbe de quelqu'un
  ngang nhiên trước mặc ai
  la barbe!
  (thân mật) rầy quá!
  rire dans sa barbe
  cười thầm
  vieille barbe
  (thân mật) ông lão cổ hủ
  Danh từ giống đực
  Ngựa bác, ngựa Bác-ba-ri

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X