• Tính từ

  Cố định
  Point fixe
  điểm cố định
  Capital fixe
  vốn cố định
  Chăm chú, tập trung
  Regard fixe
  cái nhìn chăm chú
  Nhất định
  Prix fixe
  giá nhất định
  à jour fixe
  đúng ngày (định trước)
  beau fixe
  trời tốt lâu
  demeure fixe
  nơi ở thường xuyên
  étoile fixe
  định tinh
  idée fixe
  định kiến
  Thán từ
  (quân sự) nghiêm!
  Phản nghĩa Mobile. Changeant, mouvant, variable. Incertain, instable. Eventuel.
  Danh từ giống đực
  Phần lương cố định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X