• Tính từ

  Ngắn, gọn, ngắn gọn
  Lettre brève
  bức thư ngắn
  Voyelle brève
  nguyên âm ngắn
  Discours bref
  bài diễn văn ngắn gọn
  Gãy gọn
  Un ton bref
  giọng gãy gọn
  En bref+ vắn tắt

  Phó từ

  Tóm lại

  Danh từ giống đực

  Chiếu thư (của giáo hoàng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X