• Tính từ

  Dũng cảm, gan dạ
  Un homme brave
  người dũng cảm
  (đặt trước danh từ) trung hậu, tử tế
  Un brave homme
  người trung hậu, người tử tế
  (tiếng địa phương) mặc sang, mặc đẹp
  Comme te voilà brave!
  cậu ăn mặc đẹp quá!

  Danh từ giống đực

  Người dũng cảm
  brave à trois poils
  (thân mật) kẻ cóc sợ gì
  faux brave
  anh hùng rơm
  mon brave!
  (thân mật) chú mày ơi! (dùng nói với người dưới)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X