• Tính từ

  Mộc, sống, thô, nguyên
  Soie brute
  tơ sống, lụa mộc
  Sucre brut
  đường thô
  Matière brute
  nguyên liệu
  Champagne brut
  rượu sâm banh nguyên chất (không pha tí ngọt nào)
  (kinh tế) gộp, cả bì
  Bénéfices bruts
  lợi nhuận gộp
  Poids brut
  trọng lượng cả bì
  (từ cũ, nghĩa cũ) mộc mạc, thô lậu
  Phản nghĩa Evolué, fa�onné, ouvré, raffiné, travaillé. Net
  Danh từ giống đực
  Rượu sâm banh nguyên chất (không pha tí ngọt nào)

  Phó từ

  (kinh tế) chưa trừ chi phí, cả bì
  Peser brut kilogrammes
  cân nặng 200 kilogam cả bì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X