• Danh từ giống đực

  Trọng lượng, sức nặng
  Le poids de l'air
  trọng lượng không khí
  Poids moléculaire
  trọng lượng phân tử
  Poids brut
  trọng lượng cả bì
  Poids vif
  trọng lượng hơi, cân hơi
  Quả cân
  Quả lắc
  Quả tạ
  Lancement du poids
  sự ném (quả) tạ
  (thể dục thể thao) hạng (vận động viên tính theo số cân nặng)
  Poids mouche
  hạng ruồi
  Sức mạnh, uy lực
  Donner du poids au jugement
  cho lời phán đoán thêm sức mạnh
  Sự quan trọng, sự trọng đại
  Affaire de poids
  việc trọng đại
  Gánh nặng; sự đè nặng
  Le poids de la responsabilité
  gánh nặng của trách nhiệm
  Le poids du remords
  sự đè nặng của hối hận
  Cảm giác nặng
  Avoir un poids sur l'estomac
  nặng bụng
  au poids de I'or
  đắt như vàng
  deux poids et deux mesures mesure
  mesure
  faire bon poids
  (nghĩa bóng) rộng lượng
  faire le poids
  có đủ tư cách, có đủ điều khiện (làm gì)
  homme de poids
  ngừơi tài năng
  poids lourd
  xe tải lớn
  poids mort
  gánh nặng vô ích
  poids utile
  trọng tải (một xe)
  porter le poids des affaires
  cáng đáng mọi công việc
  tomber de tout son poids
  ngã uỵch
  Phản nghĩa Futilité, légèreté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X