• Tính từ

  Xem homme
  Le corps humain
  cơ thể người
  Le genre humain
  loài người, nhân loại
  Anatomie humaine
  giải phẫu người
  C'est une réaction très humaine
  đó là một phản ứng rất con người
  Nhân đạo
  Geste généreux et humain
  cử chỉ hào hiệp và nhân đạo
  sciences humaines
  khoa học nhân văn
  Phản nghĩa Divin; impitoyable, inhumain, méchant, sévère

  Danh từ giống đực

  Tính người, bản chất con người
  Surpasser l'humain
  vượt lên trên bản chất con người
  ( số nhiều, (văn học)) loài người
  Le monde et les humains
  thế giới và loài người

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X