• Danh từ giống đực

  Dấu niêm, con dấu, dấu, triện
  Apposer son cachet
  áp dấu, đóng dấu
  Le cachet de la poste
  dấu bưu điện
  (dược học) viên trứng nhện, viên (thuốc)
  Tiền thù lao (cho nghệ sĩ)
  (nghĩa bóng) dấu ấn; nét độc đáo
  Porter le cachet du génie
  mang dấu ấn của thiên tài
  courir le cachet
  tìm chỗ dạy tư
  lettre de cachet
  (sử học) chiếu tống giam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X