• Ngoại động từ

  Áp vào, đặt vào, dán vào, đóng vào
  Apposer une affiche sur un mur
  dán áp phích vào tường
  Apposer un cachet
  đóng dấu
  Apposer des scellés
  niêm phong
  Apposer sa signature au bas d'une page
  ký vào cuối một trang giấy
  Apposer une clause à un contrat
  thêm một điều khoản vào một hợp đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X