• Nội động từ

  Chạy
  Chạy đua
  Qua đi, trôi đi
  Đồn đi

  Ngoại động từ

  Đuổi theo
  Courir un cerf
  đuổi theo một con hươu
  Chạy đua
  Courir un cent mètres
  chạy đua một trăm mét
  Chạy khắp, đi khắp
  Courir la campagne
  chạy khắp nông thôn
  Năng lui tới
  Courir les théâtres
  năng lui tới rạp hát
  Bị đe dọa bởi
  Courir un grand danger
  bị một sự nguy hiểm lớn đe dọa
  Ra công tìm kiếm; chạy theo
  Courir les honneurs
  chạy theo công danh
  (thông tục) làm cho chán, làm phiền
  Il me court avec ses histoires
  nó cứ kể lể làm cho tôi chán quá
  courir une bordée
  trốn lên bộ chơi ( thủy thủ)
  courir deux lièvres à la fois
  bắt cá hai tay
  courir les rues
  tầm thường quá; đâu chẳng có

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X