• Danh từ giống cái

  Sự kéo, sự dắt, sự lai
  Prendre un bateau en remorque
  kéo một chiếc tàu theo sau
  Dây kéo, cáp kéo
  Xe moóc
  être à la remorque de quelqu'un se mettre à la remorque de quelqu'un
  để cho ai xâu mũi lôi đi
  être toujours à la remorque
  cứ lẹt đẹt đi sau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X