• Tính từ

  Thu được
  Caractère acquis
  (sinh vật học) tính chất thu được
  L'expérience acquise au long de la carrière Duham
  kinh nghiệm thu được trong nghề nghiệp
  (y học) mắc phải, nhiễm phải
  Maladie acquise
  bệnh mắc phải
  Syndrome d'Immunodéficience Acquise
  hội chứng khiếm khuyết miễn dịch mắc phải, bệnh Sida
  Thừa nhận
  Considérer un point comme acquis
  thừa nhận một điểm
  Hoàn toàn theo, tán thành
  Être acquis à une idée
  hoàn toàn theo một ý kiến
  Il est maintenant acquis à notre projet
  giờ thì anh ta hoàn toàn tán thành dự án của chúng tôi
  Bien mal acquis ne profite jamais
  cuả phi nghiã chẳng mang lại lợi lộc thực sự, của thiên trả địa
  Phản nghĩa Héréditaire, inné, naturel. Contesté, discuté. Hostile

  Danh từ giống đực

  Vốn hiểu biết; kinh nghiệm
  Avoir de l'acquis
  có hiểu biết, có kinh nghiệm
  ( số nhiều) thành quả
  Le gouvernement a promis aux syndicats de maintenir les acquis
  chính phủ hứa với các nghiệp đoàn là duy trì các thành quả đã đạt được
  Đồng âm Acquit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X