• Tính từ

  Lộn xộn, khó phân biệt
  Amas confus
  đống lộn xộn
  Rumeur confuse
  tiếng ồn khó phân biệt
  Tối nghĩa, không rõ, lờ mờ
  Style confus
  lời văn tối nghĩa
  Souvenir confus
  ký ức lờ mờ

  Phản nghĩa Clair, distinct, net, précis

  Thẹn, ngượng
  Être confus de ses erreurs
  thẹn vì sai lầm
  Il est confus de vos bontés
  nó ngượng về sự tử tế của anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X