• Danh từ giống đực

  Trí nhớ, ký ức
  Dans un coin de votre souvenir
  trong một góc trí nhớ của anh
  Sự nhớ lại
  Le souvenir d'un événement
  sự nhớ lại một sự kiện
  Kỷ niệm
  Agréables souvenirs
  kỷ niệm êm đềm
  Vật kỷ niệm
  Accepter un souvenir
  nhận một vật kỷ niệm
  Hồi ký
  écrire ses souvenirs
  viết hồi ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X