• Danh từ giống đực

  Tiếng kêu, tiếng la, tiếng thét, tiếng hô; tiếng
  Le cri des enfants
  tiếng kêu của trẻ em
  Le cri de la colère
  tiếng thét của giận dữ
  Le cri du corbeau
  tiếng (kêu của con) quạ
  Le cri de la lime
  tiếng giũa
  Tiếng gọi
  Le cri de la conscience
  tiếng gọi của lương tâm
  Tiếng rao hàng
  Les cris de Paris
  tiếng rao hàng ở Pa-ri

  Phản nghĩa Chuchotement, murmure

  À cor et à cri xem cor 1
  à grands cris
  khăng khăng
  Réclamer à grands cris
  �� khăng khăng đòi
  cri de guerre
  tiếng hô ra trận
  dernier cri dernier
  dernier
  jeter les hauts cris pousser les hauts cris
  phản đối kịch liệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X