• Danh từ giống cái

  Cảnh đơn chiếc tuyệt vọng
  Une âme en détresse
  một tâm hồn đơn chiếc tuyệt vọng
  Cảnh khốn quẫn; cảnh nguy khốn
  Une famille en détresse
  một gia đình khốn quẫn
  Navire en détresse
  tàu mắc nạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X