• Danh từ giống cái

  Nơi ở, nhà ở
  Embellir sa demeure
  trang hoàng nhà mình ở
  à demeure
  cố định, hẳn
  [[Sinstaller]] à demeure à la campagne
  �� ở hẳn nông thôn
  dernière demeure
  nơi yên nghĩ cuối cùng, nấm mồ

  Danh từ giống cái

  (luật học, pháp lý) sự chậm trả nợ
  il [[ny]] a pas de péril en la demeure
  để chậm thêm cũng không hại
  mettre [[quelquun]] en demeure
  buộc ai phải thực hiện lời cam kết
  mise en demeure
  sự ra lệnh
  se mettre en demeure
  chuẩn bị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X