• Tính từ giống cái

  mis
  mis

  Danh từ giống cái

  Sự đặt, sự để, sự bỏ vào, sự cho vào
  Mise en lieu s‰r
  sự để vào nơi chắc chắn
  Mise en bouteilles
  sự cho vào chai
  Tiền đặt (đánh bạc), tiền hùn
  Doubler sa mise
  tăng gấp đôi tiền đặt
  Une mise de fonds importante
  món tiền hùn vốn lớn
  Cách ăn mặc
  Soigner sa mise
  trau chuốt cách ăn mặc
  mise à la retraite
  sự cho về hưu
  mise à l'eau
  sự hạ thuỷ (tàu thuyền)
  mise à nu
  sự bóc trần
  mise à pied
  sự đuổi việc một thời gian
  mise à prix
  sự đặt giá
  mise au net
  sự viết lại sạch sẽ
  mise au point
  sự hiệu chỉnh
  mise en application
  sự áp dụng
  mise en cours
  sự cho lưu hành
  mise en demeure demeure
  demeure
  mise en disponibilité
  sự cho tạm nghỉ việc
  mise en jeu mise en oeuvre
  sự vận dụng
  mise en jugement
  sự đưa ra xét xử
  mise en liberté
  sự phóng thích
  mise en marche
  sự cho chạy, sự khởi động
  mise en pages
  (ngành in) sự lên trang
  mise en possession
  sự cho chiếm hữu
  mise en route route
  route
  mise en scène
  sự dàn cảnh, sự đạo diễn
  mise en service
  sự dùng lần đầu, sự cho chạy máy lần đầu
  mise en tête
  (đường sắt) sự nối đầu máy vào đoàn toa
  mise en train
  sự khởi công, sự khởi động, sự phát động
  mise en valeur
  sự khai khẩn, sự làm cho sinh lợi; sự làm nổi bật
  mise en vente
  sự đưa bán ra
  mise hors de cause
  sự miễn tố
  mise hors la loi
  sự đặt ngoài vòng pháp luật
  sauver la mise à quelqu'un
  tránh cho ai điều khó chịu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X