• Động từ

  Vay, vay mượn
  Emprunter de l'argent à quelqu'un
  vay tiền ai
  La lune emprunte sa lumière du soleil
  mặt trăng mượn ánh sáng ở mặt trời
  Emprunter la main d'autre
  mượn tay người khác
  Emprunter le ton de la vertu
  mượn giọng đạo đức, giả giọng đạo đức
  Theo, đi theo (một con đường nào)
  Quelle voie avezvous empruntée
  Anh đã đi theo con đường nào thế?
  Phản nghĩa Avancer, céder, prêter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X