• Danh từ giống đực

  Đóng khung
  Encadrer un tableau
  đóng khung bức tranh
  Viền quanh
  Cheveux qui encadrent le visage
  tóc viền quanh khuôn mặt
  Cho nhập ngũ, tuyển vào quân đội
  Cử cán bộ chỉ huy đến
  Encadrer un régiment
  cử cán bộ chỉ huy đến một tiểu đoàn
  Đi kèm hai bên
  Encadrer un malfaiteur
  đi kèm hai bên một tên gian phi
  être à encadrer
  (mỉa mai) đáng đóng khung (vì xấu hoặc kỳ dị)
  ne pouvoir encadrer quelqu'un
  (thông tục) không thương được ai
  Phản nghĩa Désencadrer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X