• Danh từ giống đực

  Sự giảng dạy
  L'enseignement du [[fran�ais]]
  sự giảng dạy tiếng Pháp
  Ngành giáo dục; nghề dạy học
  Enseignement supérieur
  ngành giáo dục cao đẳng
  Être dans l'enseignement
  ở trong ngành giáo dục
  Bài học
  En tirer de précieux enseignements
  rút ra từ đó những bài học quý báu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X