• Danh từ giống đực

  Lòng phấn khởi
  Accueillir quelqu'un avec enthousiasme
  phấn khởi đón tiếp ai
  Nhiệt tình
  Parler d'un auteur avec enthousiasme
  nhiệt tình nói đến một tác giả
  Hứng thú, cảm hứng
  L'enthousiasme de la création
  hứng thơ sáng tác
  enthousiasme poétique
  hứng thú, thi hứng
  Phản nghĩa Détachement, froideur, indifférence.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X