• Ngoại động từ

  Đón tiếp
  Ils sont venus m'accueillir à la gare
  họ đã đến đón tôi tại nhà ga
  Accueillir un ami chaleureusement à bras ouverts froidement
  đón tiếp một ngươì bạn một cách nồng nhiệt/cởi mở/lạnh nhạt
  Un silence glacial accueillit ses paroles
  những lời nói của ông ta được đón nhận bằng một sự im lặng lạnh lùng
  Tiếp nhận
  Foyer qui accueille les sans-abri
  tổ ấm tiếp nhận những kẻ không nhà cửa
  Accueillir une demande
  tiếp nhận một lá đơn
  Nous l'avons accueilli dans notre équipe
  chúng tôi đã tiếp nhận (kết nạp) anh ấy vào nhóm cuả chúng tôi
  Le stade peut accueillir cinquante mille personnes
  sân vận động có thể tiếp nhận ( chưá) năm mươi nghìn ngươì

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X