• Danh từ giống đực

  Không gian
  Géométrie dans l'espace
  hình học không gian
  Espace cosmique
  không gian vũ trụ
  Espace interstellaire
  không gian giữa các vì sao
  Espace linéaire
  không gian tuyến tính
  Espace de travail
  không gian làm việc
  Espace vectoriel
  không gian vec-tơ
  Espace à trois dimensions
  không gian ba chiều
  Khoảng
  Un grand espace
  một khoảng rộng
  Khoảng thời gian
  Danh từ giống cái
  (ngành in) mảnh chèn (để phân cách các từ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X