• Danh từ giống cái

  Phần thưởng
  Distribuer des récompenses
  phát phần thưởng
  mériter une récompense
  đáng được thưởng
  Sự đền tội, sự trừng phạt; quả báo
  Ton insolence aura sa récompense
  mày sẽ đền tội về tội láo xược của mày
  (từ cũ; nghiã cũ) điều đền bù
  Pour récompense
  (từ cũ; nghiã cũ) để đền bù lại
  en récompense
  trái lại, ngược lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X