• Danh từ giống đực

  (văn học) sự rèn luyện, sự luyện tập
  Acquérir un talent par un long exercice
  đạt được một tài năng do rèn luyện lâu ngày
  Sự luyện tập thân thể, thể dục

  Phản nghĩa Calme, inaction, repos

  Bài tập; ( số nhiều) sách bài tập
  Exercice de mathématiques
  bài tập toán
  Sự thực hành, sự sử dụng
  L'exercice de la fonction publique
  sự thực hành công vụ
  Sự kiểm tra thương nghiệp
  (kinh tế) tài chánh năm báo cáo
  entrer en exercice
  nhậm chức
  exercices spirituels spirituel
  spirituel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X