• Tính từ

  (văn học) thích hợp
  Vous ferez ce que vous jugerez expédient
  anh cứ làm cái gì mà anh cho là thích hợp

  Danh từ giống đực

  Mưu mẹo; cách xoay xở
  En être réduit aux expédients
  phải đi đến chỗ xoay sở
  Vivre d'expédients
  xoay sở mà sống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X