• Tính từ

  Dễ, dễ dàng
  Devoir facile
  bài làm dễ
  Dễ dãi
  Caractère facile
  tính dễ dãi
  Une femme facile
  người đàn bà dễ gạ
  Nhẹ nhàng, tự nhiên
  Démarche facile
  dáng đi nhẹ nhàng
  (nghĩa xấu) tầm thường
  C'est une raillerie un peu facile
  đó là một lời chế nhạo hơi tầm thường
  Phản nghĩa Difficile, incommode. Maladroit; profond, recherché. Emprunté, inhabile. Âpre, chicaneur, dur, exigeant. Ferme, inabordable. Farouche

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X