• Ngoại động từ

  Mặc quần áo cho
  Habiller un enfant
  mặc quần áo cho em bé

  Phản nghĩa Déshabiller, dévêtir

  May quần áo
  Tailleur qui habille bien
  người thợ may may quần áo khéo
  Mặc vừa vặn, mặc dễ coi
  Cette robe vous habille bien
  cái áo dài này chị mặc vừa vặn quá
  Cấp quần áo cho
  Habiller une famille nombreuse
  cấp quần áo cho một gia đình đông con
  Tỉa bớt cành rễ (cho một cây khi đem trồng sang chỗ khác)
  Bọc
  Habiller un fauteuil
  bọc vải một ghế bành
  (kỹ thuật) lắp máy (đồng hồ)
  Chuẩn bị để nấu nướng; chuẩn bị để bán
  Xếp đặt bản in xung quanh (tranh ảnh trên trang sách đem in)
  Trang trí, điểm tô
  Habiller de belles phrases une pensée creuse
  dùng những câu hoa mỹ để điểm tô một tư tưởng trống rỗng
  habiller quelqu'un habiller quelqu'un de toutes pièces
  (thân mật) nói xấu ai tàn tệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X